Mapa
Mapa       |      Nápověda

1. Obecný popis rozhraní

1.1 Rozvržení hlavního okna aplikace

Aplikace pracuje v okně internetového prohlížeče (doporučen - Internet Explorer 11). Levé okno slouží k zobrazování většiny aktivit – je zde umístěna mapa. Pravé okno zobrazuje textový seznam aktuálních dopravních informací z Ostravy a v neposlední řadě je zde k dispozici menu, které ovládá samotnou aplikaci.

Rozvržení stránky
Obr. 1 Rozvržení hlavního okna aplikace

1.2 Mapa

K zobrazení mapy je použita aplikace Google Maps, která nabízí intuitivní ovládání. Uživatel má možnost měnit zobrazení mapy, a to z následujících typů:
 • Mapa (základní rastrová mapa)
 • Satelitní (letecké snímky)
Pro snadné ovládání je k dispozici růžice pro posun mapy a měřítko pro přiblížení/oddálení (zoom). V horní části mapového okna je uveden čas poslední aktualizace – respektive načtení dat. Pokud bude chtít uživatel opětovně načíst data, je potřeba zmáčknout klávesu F5.

Čas aktualizece

1.3 Menu aplikace

Menu aplikace
Obr. 2 Menu aplikace

Menu aplikace je pro celou aplikaci neměnné. V rámci aplikace www.doprava.ostrava.cz je použita tato struktura menu.
 • Informace o parkování
 • Informace o dopravě
 • Informace o počasí

1.4 Dopravní informace

V této části jsou zobrazeny aktuální dopravní informace z Ostravy, které jsou řazeny ve sloupci postupně za sebou. Ke každé dopravní informaci je přiřazen grafický symbol charakterizující danou dopravní situaci. Tento symbol je aktivní, tzn. že při kliknutí myší na symbol je zobrazena daná dopravní informace v mapě. Zdrojem dopravních informací je Národní dopravní informační centrum.
Dopravní informace
Obr. 3 Seznam dopravních informací


2. Popis chování jednotlivých částí aplikace

Tato sekce popisuje chování jednotlivých částí aplikace. Části jsou popsány přibližně ve sledu, který se předpokládá při běžném použití aplikace.

2.1 Informace o parkování

Zobrazení informací o parkování na území města Ostravy (centrum), je rozděleno do následující struktury:

 • Parkovací hodiny
Parkovací hodiny

Výběrem položky „Parkovací hodiny“ se zobrazí v mapě symbol znázorňující vybrané parkovací hodiny v centru Ostravy. Při následném kliknutí na daný symbol se zobrazí tzv. bublina s názvem ulice spolu s údaji o ceně parkování.

 • Navigační tabule
Navigační tabule

Při výběru položky „Navigační tabule“ se zobrazí v mapě symbol zobrazující rozmístění navigačních tabulí v rámci centra Ostravy. Po kliknutí na zmíněný symbol se zobrazí tzv. bublina, kde je znázorněn symbol navigačního manévru a informace typu název parkoviště a počet volných míst. Navigační tabule kromě údajů o počtu volných míst zobrazují i následující symboliku:

0    - parkoviště je zavřeno / plné/ nemá žádnou volnou kapacitu
---  - z parkoviště nemáme data, neznáme stav volných míst

 • Parkoviště
Parkoviště

Výběrem položky „Parkoviště“ se zobrazí v mapě symbol znázorňující vybraná parkovitě v centru Ostravy. Při následném kliknutí na daný symbol se zobrazí tzv. bublina s názvem parkoviště spolu s údaji o počtu parkovacích/volných míst, otevírací dobou a fotografií lokality, případně poznámkou (je-li zadána).

Parkovací hodiny v mapě
Obr. 4 Parkovací hodiny
Navigační tabule v mapě
Obr. 5 Navigační tabule
Parkoviště v mapě
Obr. 6 Parkoviště

2.2 Informace o dopravě

Informace o dopravní situaci na území města Ostravy jsou rozděleny do následujících kategorií:
 • Dopravní omezení
Dopravní omezení

 • Nehody
Nehody

 • Dopravní situace
Dopravní situace

 • Počasí
Počasí v dopravě

Výběrem jednotlivých kategorií se v mapě zobrazí symbol reprezentující danou událost. Při kliknutí na daný symbol v mapě se zobrazí tzv. bublina s informací, která popisuje charakter dopravní události.

Dopravní informace v mapě
Obr. 7 Dopravní informace


2.3 Informace o počasí

Informace o počasí jsou zaměřeny na sjízdnost silnic a k dispozici řidičům jsou v tzv. zimním období, které je legislativně stanoveno na dobu od 1. listopadu do 31. března. V mapě můžeme nalézt následující typy informací:
 • Oblačnost
Oblačnost

 • Srážky
Srážky

 • Větrnost
Větrnost

 • Viditelnost
Viditelnost

 • Stav silnic
Stav silnic

 • Stav povrchu vozovky
Stav povrchu silnic

Výběrem informací o počasí se v mapě zobrazí odpovídající symbol informující o stavu počasí v dané lokalitě (podobně jako dopravní informace).