Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
oprava vodovodu a kanalizace - uzavírka části ul. Bastlova, a to mezi ul. Suvorovova a Beskydská. Aby byla zajištěna dopravní obsluha v dotčeném území, bude vozidlům s povolením stavby vjezd povolen., ul. Bastlova mezi ul. Suvorovova a Beskydská.
uzavírka Svatoplukovy ulice mezi Mečnikovovou a slepým koncem Svatoplukovy, průjezd Mečnikovovou je zachován
MK Velká včetně křižovatky s ul. Dlouhou
Omezení obecného užívání uzavírkou, a to na místní komunikaci III. tř. ul. Husarova, parc. č. 244/1, k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem realizace stavby nové kanalizační stoky.
Úplné omezení provozu na ul. Kollárova
uzavírka MK ul. Na Hermaně, Vratimov
částečná uzavírka silnice I/59 z důvodu rekonstrukce mostu
Výstavba cyklostezky, omezení na krajnici.
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
Částečné omezení na místních komunikacích III. a IV. tř. ul. Břustkova, Šeříková, Na Výspě, Lumírova a 29.dubna v Ostravě - Výškovicích, za účelem realizace akce â?žOPRAVA CHODNÍK?® V OSTRAVÄš - V?ťŠKOVICÍCHâ??, Na Výspě, Břustkova
Částečné omezení na místních komunikacích III. a IV. tř. ul. Břustkova, Šeříková, Na Výspě, Lumírova a 29.dubna v Ostravě - Výškovicích, za účelem realizace akce â?žOPRAVA CHODNÍK?® V OSTRAVÄš - V?ťŠKOVICÍCHâ??
Omezení obecného užívání částečnou uzavírkou, a to na místní komunikaci III. tř. ul. Komarovova v Ostravě - Zábřehu, za účelem realizace stavby opravy kanalizace na ul. Komarovova.