Parkování v Ostravě - Oficiální dopravní portál města Ostravy

Volná parkovací místa, aktuální dopravní informace, omezení, uzavírky, nehody.

Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
nehoda; 2 havarovaná vozidla; DN 2 OA bez zranění
nehoda; 2 havarovaná vozidla; DN 2 OA bez zranění
ulice Klimkovická uzavřena ve směru k nábřeží Svazu protifašistických bojovníků v souvislosti s vedením objízdné trasy pro BUS (uzavírka mostu ev.č. 11H-037)
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce budou probíhat na jednotlivé etapy (16. etap)
Uzavírka části ul. Moravská
zúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích
ul. Vřesinská v úseku od Porubského bludného balvanu po dům Vřesinská č.p. 199), parc. č. 2953/34 a 2953/22 z důvodu realizace stavební akce â?žOprava chodníků na ul. Vřesinská v Ostravě - Poruběâ??,(v pracovní dny)
Havlíčkovo nábřeží v křižovatce s ul. Kostelní
úplná uzavírka ulice Hrušovské v úseku mezi ulicemi Sadovou (včetně) a ul. U Parku
Zvláštní užívání silnic II/479 ul. Těšínská a II/477 ul. Bohumínská z důvodu rekonstrukce a modernizace silnice II/479 ul. Těšínské
úplná uzavírka ul. Za Podjezdem od křižovatky s ul. Ondřeje Sekory po konec úseku (v délce 400 m) z důvodu realizace stavby â?žâ?žMístní komunikace a chodník ul. Za Podjezdem â?? II. fázeâ??. Objízdná trasa není stanovena.
Kanalizace Nová Bělá â?? III. etapa - zvláštní užívání a uzávěra, etapa č. 5; jednosměrně uzavřeno - ve směru na Hrabovou.
Uzavírka ul. Prostorná - po dobu trvání prací je jednosměrný provoz na ul. Herbenova a Mrštíkova zrušen a na obou ulicích je umožněn obousměrný provoz
úplná uzavírka části místní komunikace ul. U Opavice z důvodu havarie - utržení břehu řeky Opavy včetně části vozovky, Jedná se o slepou komunikaci, objízdná trasa jen pro cyklistickou dopravu
uzavírka ul. Dalimilova, uzavírka jednotlivých částí bude probíhat dle plánovaných etap
Omezení části levého jízdního pruhu; rekon v místech mostů ev.č. 11-142A.1 a 11-142A.2 v Ostravě-Vítkovicích (estakáda u městského stadionu) z důvodu jejich velmi špatného stavebně-technického stavu
zakázán vjezd vozidlům s hmotností nad 12 tun
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
Částečná uzavírka silnice III/4787 ul. Výškovická a ul. Pavlovova. Je znemožněno odbočení z ul. Pavlovova na ul. Výškovická ve směru jízdy na Výškovice a odbočení z ul. Výškovická na ul. Pavlovova ze směru jízdy od Zábřehu.
stavební práce zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Zvláštní užívání silnice III/01136, Antošovická, Ostrava-Koblov, par. č. 1986/1, k. ú. Koblov - kanalizace a ČOV
stavební úpravy cyklostezky a prostoru pro pěší na nábřeží
Uzavírka ul. Rosná z důvodu stavebních prací na akci â?žKanalizace Nová Bělá - III. Etapaâ??
jeden jízdní pruh části místní komunikace ul. Popinecká - úsek v délce cca 768 metrů mezi křižovatkou ul. Popinecká/ul. Nová až křižovatkou ul. Popinecká/ul. Na Popinci.
částečná uzavírka ul. Dr. Lukášové v Ostravě - Hrabůvce
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
velmi špatný stavebně-technický stav mostů 11-142A