Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
oprava AB vozovky. Provoz bude veden v režimu 0/1+1.
oprava AB vozovky. Provoz bude veden v režimu 1+1/0.
uzavírka ul. Dalimilova v křížení s ul. Holešova po č.p. 1213
â?žOprava vodovodu na ul. Gončarovovaâ??, stavební práce jsou rozděleny na tři etapy
uzavírka části místních komunikací K Hájence, V Důlkách, Pomezní, Emana Slívy, Potoční, Na Kopci
Úplná uzavírka části ul. Otakara Jeremiáše â?? v úseku od příjezdu k domům č.p. 6000/29 až 6002/33 a č.p. 6000/35 až ke křižovatce s ul. Průběžná, poblíž točny MHD, z důvodu celkové rekonstrukce povrchu daného úseku
uzavírka Svatoplukovy mezi ulicí Palkovského a Mečnikovovou, křižovatky zůstávají průjezdné
Částečná uzavírka Silnice I/11 (ul. Rudná) Ostrava v obou směrech v úseku délky cca 200 m pod mostním objektem 4787-3 na ul. Výškovická. Provoz veden v režimu 1+1.
z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce â?žOdkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapaâ??
z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce â?žOdkanalizování Vratimova-Horních Datyň, II. etapaâ??
uzavírka na točně autobusů ul. Suderova
uzavírka ulice Kotkovy mezi ulicemi Ruskou a Mostárenskou
Jedná se o úplnou uzavírku místní komunikace ul. Junácká ve Staré Bělé.
částečná uzavírka silnice I/11 v Ostravě ul. Rudná v úseku od x s ul. Závodní po rampu s mimoúrovňovou x s ul. Plzeňská v obou směrech
omezení v jednom jízdním pruhu ul. Výstavní
uzavírka zastávkového zálivu a chodníku na ul. Sokolská třída v k. ú. Moravská Ostrava, před domem č. 2641/62, z důvodu bourání ubytovny
částečná uzavírka silnice I/11 v Ostravě ul. Rudná v úseku od x s ul. Závodní po rampu s mimoúrovňovou x s ul. Plzeňská v obou směrech
uzavírka ul. Tomicova, ul. Třanovského
uzavírka ul. Tomicova, ul. Třanovského
Postupné uzavírky ul. Valchařské, Soukenické a Gorkého z důvodu opravy kanalizace. Oprava je rozdělena na 13 etap.
úplná uzavírka ulice Palackého v úseku mezi ul. Elišky Krásnohorské a ul. Na Mlýnici
Úplná uzavírka ulic Jedličkova a U Hřiště v Ostravě â?? Zábřehu, přičemž stavební práce budou realizovány po jednotlivých úsecích.
Částečná uzavírka Silnice I/11 (ul. Rudná) Ostrava v obou směrech v úseku délky cca 200 m pod mostním objektem 4787-3 na ul. Výškovická. Provoz veden v režimu 1+1.
omezení obecného užívání částečnou a úplnou uzavírkou, a to na místních komunikacích III. tř. ul. Dukelská, Chalupníkova a Bastlova, za účelem realizace stavby â?žOprava vodovodu a kanalizace ul. Dukelská, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
výjezd z dálnice uzavřen, objízdná trasa: pokračovat po dálnici ve směru Praha s otočením na Exitu 357 zpět na dálnici D1 ve směru Bohumín s výjezdem na Exitu 361
nájezd na dálnici uzavřen, objízdná trasa: nájezd na D1 směr Polsko s otočením na Exitu 370 zpět na dálnici D1 směr Praha
Uzavírka silnice I/11 (ul. Rudná). Zachován provoz v obou směrech v režimu 1+1. Křižovatky v daném úseku (Lidická, Výstavní, Místecká) budou uzavřeny mimo MHD). Odklon tranzitní dopravy nad 12 t po sil. I/11, D1, I/56, II/647, II/477 a I/11
částečná uzavírka ul. Čapkova a úplná uzavírka ul. Matušinského, U Stavisek, Tomicova, Třanovského, od křížení s ul. Čapkova po křížení s ul. Třanovského
omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t na silnici II/647 - platí pro TRANZIT.
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
Uzavírka levého jízdního pruhu ve směru staničení silnice v rámci rekonstrukce mostu ev. č. 58-026 na silnici č. I/58 v katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Provoz veden kyvadlově jedním jízdním pruhem, řízen světelným signalizačním zařízením.
Ul. Tovární, práce budou probíhat po úsecích, denně od 7,00 do 16,00 hod., průjezdnost s opatrností bude zachována.
po úsecích uzavřena bude vždy jen část z celkového úseku, denně od 7,00 do 14,30 hod., jinak průjezdnost bude s opatrností možná, příjezd k RD zachován.
ulice Cihelní v úseku od ul. Zelné po ul. Mariánskohorskou, částečná uzavírka na 5. etap
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT