Parkování v Ostravě - Oficiální dopravní portál města Ostravy

Volná parkovací místa, aktuální dopravní informace, omezení, uzavírky, nehody.

Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
údržba a opravy mostů, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, zdroj: ŘSD
údržba a opravy vozovek AB, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, zdroj: ŘSD
údržba a opravy vozovek AB, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, zdroj: ŘSD
omezení provozu na silnici I/11 ve směru na Opavu. Provoz veden jedním jízdním pruhem. Oprava rampy SO 012 - sanace svahu.
uzavírka místní komunikace III.třídy - ul. Někrasovova v Ostravě-Zábřehu
Silnice č. I/11H - Opavská. Dojde k zúžení vozovky na jeden jízdní pruh, zavedení kyvadlového provozu, přesunu autobusové zastávky â?žPustkoveckáâ?? mimo úsek s jednosměrným provozem.
III/4692 průtah obcí Vřesina na ul. Mešnická, Osvobození v km 2,27 â?? 4,22
Úplná uzavírka místní komunikace III. tř. U Nové šachty, k. ú. Koblov, v délce max. po 50,0 m a celé šířce komunikace. Objízdná trasa není vyznačena, průchod ke stávající zástavbě bude zajištěn.
úplná uzavírka části silnice III/46417 ul. Josefovická v souvislosti s akcí: â?žOprava povrchu silnice III/46417 Josefovice â?? průtah obcíâ??
Zvláštní užívání -ul. nábřeží SPB v Ostravě-Porubě u čp. 501/9-10, stavební práce, umístění lešení v místě pod obloukem bytových domů v šíři celého jízdního pruhu v délce 27 m. Doprava řízena světelnou signalizací.
objízdná trasa po ul. Biskupská, ul. 28. října
zábor části jízdního pruhu silnice II/477, ulice Frýdecká, Ostrava-Kunčice nad Ostravicí
zábor silničního pozemku pro úpravu dopravního napojení a rozšíření komunikace II/477, ulice Frýdecká, Ostrava
realizace stavebních prací v rámci akce Chodník ul. Těšínská v úseku ul. Bémova - autobusová zastávka Bartovická
Uzavírka ul. Alejnikovova v Ostravě - Zábřehu z důvodu rekonstrukce této komunikace
1. etapa: uzavírka levého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu silnice II/479 ul. Opavská v místě mostu ev. č. 479-004 a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova.
1. etapa: uzavírka levého jízdního pruhu pravého i levého jízdního pásu silnice II/479 ul. Opavská v místě mostu ev. č. 479-004 a částečná uzavírka místní komunikace ul. Fričova.
Zvláštní užívání -ul. Čkalovova u čp. 6144/20 proveden výkop vždy v jedné polovině vozovky po celých 24 hodin, komunikace zůstane průjezdná
ulice Klimkovická uzavřena ve směru k nábřeží Svazu protifašistických bojovníků v souvislosti s vedením objízdné trasy pro BUS (uzavírka mostu ev.č. 11H-037)
Uzavírka místních komunikací - ulice K Okovici, ulice Bludná, ulice Na Makytůvkách. Na místních komunikacích budou probíhat stavební práce z důvodu rekonstrukce plynovodu.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Práce budou probíhat na jednotlivé etapy (16. etap)
zúžené jízdní pruhy práce na inženýrských sítích
úplná uzavírka části místní komunikace ul. U Opavice z důvodu havarie - utržení břehu řeky Opavy včetně části vozovky, Jedná se o slepou komunikaci, objízdná trasa jen pro cyklistickou dopravu
zvláštní užívání silniční komunikace silnice II/478 ul. 1. května, parc. č. 3183/1, 3185/1, 3185/6 v k. ú. Polanka nad Odrou, Autobusová zastávka
zvláštní užívání silniční komunikace silnice II/478 ul. 1. května, parc. č. 3183/1, 3185/1, 3185/6 v k. ú. Polanka nad Odrou, Chodník
Zvláštní užívání - ul. Hlavní třída, v místě kruhového objezdu bude proveden výkop v délce 1 m a šířce 2 m z důvodu opravy horkovodu, komunikace zůstane průjezdná
zakázán vjezd vozidlům s hmotností nad 12 tun
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
práce na krajnici a části jízdního pruhu na výjezdové větvi ze silnice I/11. Provoz veden zúženým jízdním pruhem v levé části vozovky. Oprava rampy SO 012 - sanace svahu
připojení k místní komunikaci Na Náspu
částečná uzavírka silnice I/58 z důvodu výstavby cyklostezky: â?žCyklotrasa F,U - Kaminského, Ječmínkova". Pohyblivé pracovní místo.
uzavírka MK II. tř. ul. Čapková
uzavírka MK II. tř. ul. Čapková, uzavírka od křížení s ul. Tomicová po ul. Kobrova
Zvláštní užívání silnice III/01136, Antošovická, Ostrava-Koblov, par. č. 1986/1, k. ú. Koblov - kanalizace a ČOV
Pozor! Konvoj; konvoj vozidel HZS v pohybu po D1 směr Polsko.Doprovázen je vozidly PČR.
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT