Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
sečení trávy ve svahu, sekání trávy a údržba travních porostů, pracovní místo DK - Krátkodobé stabilní, zdroj: ŘSD
oprava AB vozovky. Provoz veden obousměrně v protisměrném pásu v režimu 1 + 1.
oprava vozovky v protisměrném pásu. Provoz veden obousměrně v pásu na Prahu v režimu 1+1.
MK III. tř. ul. Herodova v křižovatce s ul. Českobratrskou
uzavřena tunelová trouba ve směru Ostrava, provoz veden obousměrně ve druhé v režimu 1+1
ul. Fráni Šrámka , Po dobu uzavírky je ul. Fráni Šrámka zobousměrněna
uzavírka ul. Tomicova, ul. Třanovského
uzavírka ul. Tomicova, ul. Třanovského
Výstavba okružní křižovatky na sil. II/647, III/4654 a ul. Lidická. Úplná uzavírka ulice Lidická v úseku od staveniště nového kruhového objezdu po stávající kruhový objezd u starého hřbitova.
uzavírka ul. Dalimilova v křížení s ul. Holešova po č.p. 1213
â?žOprava vodovodu na ul. Gončarovovaâ??, stavební práce jsou rozděleny na tři etapy
uzavírka části místních komunikací K Hájence, V Důlkách, Pomezní, Emana Slívy, Potoční, Na Kopci
uzavírka části místních komunikací K Hájence, V Důlkách, Pomezní, Emana Slívy, Potoční, Na Kopci
uzavírka části místních komunikací K Hájence, V Důlkách, Pomezní, Emana Slívy, Potoční, Na Kopci
uzavírka ulice Kotkovy mezi ulicemi Ruskou a Mostárenskou
úplná uzavírka ul. Junácká.
částečná uzavírka silnice I/11 v Ostravě ul. Rudná v úseku od x s ul. Závodní po rampu s mimoúrovňovou x s ul. Plzeňská v obou směrech
omezení v jednom jízdním pruhu ul. Výstavní
uzavírka zastávkového zálivu a chodníku na ul. Sokolská třída v k. ú. Moravská Ostrava, před domem č. 2641/62, z důvodu bourání ubytovny
částečná uzavírka silnice I/11 v Ostravě ul. Rudná v úseku od x s ul. Závodní po rampu s mimoúrovňovou x s ul. Plzeňská v obou směrech
Postupné uzavírky ul. Valchařské, Soukenické a Gorkého z důvodu opravy kanalizace. Oprava je rozdělena na 13 etap.
ulice Cihelní v úseku od ul. Zelné po ul. Mariánskohorskou, směr k ul. Mariánskohorské zachován
úplná uzavírka ulice Palackého v úseku mezi ul. Elišky Krásnohorské a ul. Na Mlýnici
Úplná uzavírka ulic Jedličkova a U Hřiště v Ostravě â?? Zábřehu, přičemž stavební práce budou realizovány po jednotlivých úsecích.
omezení obecného užívání částečnou a úplnou uzavírkou, a to na místních komunikacích III. tř. ul. Dukelská, Chalupníkova a Bastlova, za účelem realizace stavby â?žOprava vodovodu a kanalizace ul. Dukelská, k.ú. Zábřeh nad Odrou"
Lokální oprava vozovky. Objízdná trasa: pokračovat v jízdě na MÚK Bohumín (EXIT 370) s otočením do směru Brno a výjezdem na EXITu 366 Vrbice.
lokální oprava vozovky, objíž?ka - nájezd na dálnici do směru Brno s otočením na MÚK Severní spoj (EXIT 357) a pokračovat směr Bohumín (PL)
omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t na silnici II/647 - platí pro TRANZIT.
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
práce na silnici zúžená vozovka na jeden jízdní pruh
Oprava a modernizace pravé tunelové trouby (směr Ostrava), provoz veden ve druhé v režimu 1+1.
Částečná uzavírka silnice I/11 (ul. Rudná) Ostrava, úsek délky 200 m pod mostním objektem 4787-3 na ul. Výškovická. Zachován obousměrný provoz v režimu 1+1
Částečná uzavírka Silnice I/11 (ul. Rudná) Ostrava v obou směrech v úseku délky cca 200 m pod mostním objektem 4787-3 na ul. Výškovická. Provoz veden v režimu 1+1.
uzavírka části místních komunikací K Hájence, V Důlkách, Pomezní, Emana Slívy, Potoční, Na Kopci
uzavírka na točně autobusů ul. Suderova
Ul. Tovární, práce budou probíhat po úsecích, denně od 7,00 do 16,00 hod., průjezdnost s opatrností bude zachována.
ulice Cihelní v úseku od ul. Zelné po ul. Mariánskohorskou, částečná uzavírka na 5. etap
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT