Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
objízdná trasa je vedena ulicemi: Průběžná, 17. listopadu, 26. dubna, Vlnitá
Obousměrná dopravní uzavírka místní komunikace III. třídy č. 24c ul. Opletalova v Ostravě-Porubě z důvodu její opravy.
uzavírka Svatoplukovy ulice mezi Mečnikovovou a slepým koncem Svatoplukovy, průjezd Mečnikovovou je zachován
MK Velká včetně křižovatky s ul. Dlouhou
Omezení obecného užívání uzavírkou, a to na místní komunikaci III. tř. ul. Husarova, parc. č. 244/1, k.ú. Výškovice u Ostravy, za účelem realizace stavby nové kanalizační stoky.
za účelem opravy vodovodu a kanalizace
Úplné omezení provozu na ul. Kollárova
Uzavřena ul. Vršovců v době od 7,00 do 17,00 hod. , Omezení platné denně od 7,00 do 17,00 hod.
uzavírka MK ul. Na Hermaně, Vratimov
částečná uzavírka silnice I/59 z důvodu rekonstrukce mostu
zvláštní užívání komunikace - ulice Michálkovická, 4 etapy + finální úprava povrchů
uzavírka MK ul. K. Košťála, Horní Datyně
úplná uzavírka silnice I/11 ul. Opavská (za Globuse) km 270,350 - 271,450. Objízdná trasa po dokončené přeložce silnice I/11, která bude od 3. 5. 2017 od 10:00 hod ve zkušebním provozu¨.
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
silnice č. III/46615 â?? nebude umožněno odbočení od Ostravy do a z městské části Krásné Pole, příjezd do městské části Krásné Pole po MK â?? ul. Krásnopolská; příjezd ze směru od Opavy zachován v obou směrech
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
Omezení obecného užívání částečnou uzavírkou, a to na místní komunikaci III. tř. ul. Komarovova v Ostravě - Zábřehu, za účelem realizace stavby opravy kanalizace na ul. Komarovova.
Jedná se o rekonstrukci propustku na silnici II/473 (ul. Frýdecká) ve Václavovicích.
Rekonstrukce propustku na silnici III/4703 ul. Šenovská v Bártovicích. Objízdná trasa - po volné části vozovky.
Oprava tramvajových mostů na ul. Plzeňská. Omezení provozu na silnici č. I/58 v Ostravě dle harmonogramu prací.
Oprava tramvajových mostů na ul. Plzeňská.