Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
nehoda; 2 havarovaná vozidla; probíhají odklízecí práce; 2 x OA bez zranění, s únikem provozních kapalin.
nehoda autobusu; BUS x oplocení bez zranění osob.
Výměna kolejnic, dojde k částečné uzavírce jednoho jízdního pruhu
Pravé odbočení z ulice Rudná na ulici Vratimovská. Jízdní pruh ulice Vratimovská směr Arcelor Mittal - I. etapa;
realizace akce â?žSvatováclavské slavnosti piva.â??
úplná uzavírka ul. gen. Píky v úseku od ul. Hornopolní cca 160m délky směrem k ul. O. Motyky
z důvodu realizace stavby "Odkanalizování Přívozu do ÚČOV
Úplné omezení provozu na ul. Kollárova .
uzavírka MK ul. Na Hermaně, Vratimov
úplná uzavírka silnice I/11 (SO 120 Přeložka silnice I/11 Krásné Pole - Opava), která navazuje na úplnou uzavírku silnice I/11H
uzavírka U Cementárny mezi Štramberskou a Holubovou
úplná uzavírka ul. Zeyerovy v úseku od ul. 28. října po ul. Kostelní (včetně) v k. ú. Moravská Ostrava z důvodu opravy vodovodu a kanalizace.
částečná uzavírka silnice I/59 z důvodu rekonstrukce mostu
prokopání vozovky z důvodu generální opravy horkovodu
prokopání vozovky z důvodu generální opravy horkovodu
zvláštní užívání komunikace - ulice Michálkovická, 4 etapy + finální úprava povrchů
Úplné omezení provozu ul. Klostermannova, Ostrava - Mariánské hory.
Uzavírka ulice Foerstrovy v úseku od ul. Chocholouškovy po ul. Nedbalovu. Objízdná trasa: ul. Výstavní - ul. Zelená - ul. Nedbalova
uzavírka MK ul. K. Košťála, Horní Datyně
úplná uzavírka silnice I/11 ul. Opavská (za Globuse) km 270,350 - 271,450. Objízdná trasa po dokončené přeložce silnice I/11, která bude od 3. 5. 2017 od 10:00 hod ve zkušebním provozu¨.
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
silnice č. III/46615 â?? nebude umožněno odbočení od Ostravy do a z městské části Krásné Pole, příjezd do městské části Krásné Pole po MK â?? ul. Krásnopolská; příjezd ze směru od Opavy zachován v obou směrech
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
Výstavba technické infrastruktury; dojde k částečné uzavírce jednoho jízdního pruhu, po etapách, provoz bude řízený semafory, v rámci stavby bude přemístěna zastávka.
Uzavřena ul. Vršovců v době od 7,00 do 17,00 hod. , v případě potřeby stavby komunikace úplně krátkodobě uzavřena.
částečná uzavírka ul. Na Jízdárně v úseku od ul. Dr. Malého po ul. Zelenou
Omezení provozu z důvodu rekonstrukce vozovky silnice I. třídy č. I/11 v úseku Šenov-Havířov.
částečná uzavírka silnice I/11; dle potřeby uzavírka jednoho jízdního pruhu v každém jízdním směru; provoz obousměrný zachován;
Oprava tramvajových mostů na ul. Plzeňská. Omezení provozu na silnici č. I/58 v Ostravě dle harmonogramu prací.
Oprava tramvajových mostů na ul. Plzeňská.
odstraňování poškozeného VDZ, údržba vodorovného značení a dopravních knoflíků, zdroj: ŘSD