Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
, údržba a opravy vozovek CB, zdroj: ŘSD
práce na silnici, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh
v rámci stavby: â?žZvýšení bezpečnosti na komunikacích pro pěší a cyklisty v MO Krásné Pole â?? III. etapa â?? Bezbariérové chodníky v Krásném Poliâ??.
"Rekonstrukce ul. Pustkovecká"
â?žCyklostezka Nová Ves â?? Vodárna 1. etapa.â?? stavební práce
Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Sokola Tůmy, Ostrava - Mariánské Hory
Uzavření vnitřního jízdního pruhu v kruhovém objezdu ul. Hlavní třída v Ostravě-Porubě z důvodu umístění stavebního zařízení za účelem rekonstrukce horkovodu. Po dobu uzávěry bude zachován provoz v jednom jízdním pruhu.
Omezení obecného užívání uzavírkou, a to na místních komunikacích ul. Dr. Lukášové a Klegova, za účelem realizace akce â?žNáměstí Ostrava â?? Jih, veřejný prostor Ostrava â?? Hrabůvka, SO 03 Parkoviště a komunikace.â??
Objízdná trasa ve směru na Havířov je pro veškerou dopravu vedena po sil. I/56 směr D1, po D1 směr Bohumín, EXIT 365, sil. II/647 (ul. Bohumínská), II/477 (Frýdecká), Rudná
omezení obecného užívání uzavírkou, a to na místní komunikaci III. tř. ul. Bastlova, za účelem realizace akce â?žOprava vodovodu a kanalizace na ulici Bastlova, k. ú. Zábřeh nad Odrouâ??.
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh práce na údržbě mostu
provoz převeden do protisměru, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh práce na údržbě mostu
částečná uzavírka silnice I/11 z důvodu rekonstrukce mostu
uzavírka mostu ev. č. OV - 405, ul. Kyjovická
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
Směr Vítkovice uzavřen pro vozidla nad 6 t. Objízdná trasa je vedena po sil. II/477 (ul. Frýdecká), II/647 (ul. Bohumínská), po D1 (směr Praha) na EXIT 361, po sil. I/56 ul. Místecká), ul. Výstavní, Rudná
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
částečná uzavírka místních komunikací ul. Edisonova a Heritesova za účelem realizace stavby â?žOprava kanalizace ul. Heritesovaâ?? - zúžení jízdního pruhu místních komunikací ul. Heritesova a Edisonova.
Uzavírka jednoho jízdního pruhu při opravě mostu ev. č. 58-026, na silnici č. I/58, provozní staničení km 35,918 - km 36,038 , provoz řízen SSZ
jízdní pruh místní komunikace ulice Heřmanická
jízdní pruh místní komunikace ulice Koněvova od křížení s ulicí Chrustova po křížení s ulicí Sionkova, k.ú. Heřmanice. Trasa objíž?ky není stanovena bude se využívat jízdní pruh v opačném směru a doprava bude řízená semafory.
Silnice I/56 Petřkovice - oprava protihlukové stěny, objízdná trasa není stanovena , v rámci pracovní doby (cca 8 - 18 hod) provoz řízen pomocí SSZ, jinak bez omezení.
částečná uzavírka ulice Hlubinské