Mapa
Mapa       |       Nápověda
Čas posledního načtení dat:
Hodiny
Co potřebujete vědět?
Parkování
Doprava
Počasí
Aktuální doprava v Ostravě
Uzavírka ul. Výstavní - mezi Fr. Šrámka a Zelená
Oprava AB vozovky. Provoz bude veden v režmu 1+1/0.Uzavřen výjezdu Exitu 357.
oprava AB povrchu vozovky, Provoz bude veden v režimu 1+1/0
úplná uzavírka ulice Na Náhonu, v k. ú. Přívoz, z důvodu opravy komunikace v místě výjezdu z nově budovaného parkoviště P+R u tramvajové smyčky Hlučínská
uzavírka Výstavní v úseku Ruská-Halasova
uzavírka ul. Dalimilova, uzavírka jednotlivých částí bude probíhat dle plánovaných etap
úplná uzavírka silnice III/4692 (ul. Vřesinská), mimo MHD, IZS, objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu po ulici Družební, ul. Opavská a ul. Rudná.
akce â?žD1, rekonstrukce mostu ev. č. D1-456, oprava levého mostuâ??, provoz bude veden v režimu 0/1+1
II. etapa: ul. Hrušovská v úseku ul. Pelclova - ul. Sadová; Objízdná trasa: Sokolská třída â?? ul. Muglinovská â?? ul. HrušovskáPartyzánské náměstí â?? ul. Vítězná â?? ul. Sadová
V rámci realizace stavební akce: â?žCTPark Poruba Objekt OP1â?? dojde k užívání okrajových části vozovky silnice II/647, (ul. 17. listopadu v oblasti u rozvodny) k stavebním pracím na rozšíření silnice II/647 a úpravě napojení ul. Porubská
Havlíčkovo nábřeží, v k. ú. Moravská Ostrava, v úseku od ul. Kratochvílovy po ul. Kostelní
Uzavírka ul. Moravská, a to v úseku od křižovatky s ul. Mozartova po křižovatku s ul. Beskydská
Jedná se o úplné uzavření části místní komunikace z důvodu výstavby parkovišť, rekonstrukce vozovky, chodníků, kontejnerových stání a veřejného osvětlení v rámci I. etapy stavby â?žRevitalizace ul. Gustava Klimenta v Ostravě â?? Poruběâ??.
úplná uzavírka ul. Nábřežní v délce cca 100 m (od sjezdu z ul. 1. května ve směru na Polanku n/O.) z důvodu realizace stavby plošné kanalizace
úplná uzavírka ul. Na Skotnici z důvodu realizace stavby plošné kanalizace. Po 16 hodině bude umožněn příjezd k nemovitostem.
Úplná uzavírka silnice III/46612 v úseku Čavisov - Zbyslavice.
kolmý překop části komunikace na ul. Oty Synka před čp. 1851/31 v Ostravě-Porubě za účelem generální opravy horkovodu pro společnost Veolia a.s.
Ulice Záblatská od křížení s ulicí Nad Dvorem po křížení s ulicí Vrbická, k.ú.Heřmanice. Oprava kanalizace - postupně po úsecích celkem 6.etap
Uzavírka ul. Mjr. Nováka za účelem realizace â?žRekonstrukce ulice Mjr. Nováka
Etapa 1. provoz bude veden v režimu 1+1/0
omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t na silnici II/647 - platí pro TRANZIT.
Zákaz vjezdu vozidel s hmotností nad 12 tun.
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
zákaz vjezdu nákladních automobilů (dopravní značka č. B4) na silnici III/46617 ul. Josefovickou v Klimkovicích a Olbramicích. Doplňková tabulka s textem Mimo dopravní obsluhy (dopravní značka č. E13)
stavební práce kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem
stavba okružní křižovatky, částečné omezení provozu
akce â?žD1, rekonstrukce mostu ev. č. D1-456, oprava levého mostuâ??, obousměrný provoz v jízdním pásu na Polsko
částečné omezení provozu; v termínu 3.8.2020 â?? 11.10.2020 úplná uzavírka v místě okružní křižovatky se sil. III/473, ul. Petřvaldská/Kaštanová.
Částečná uzavírka silnice č. I/58 v katastru obce Stará Ves nad Ondřejnicí z důvodu stavebních prací na rekonstrukci mostu ev. č. 58-024.
Částečná uzavírka silnice I/11 v katastru města Šenov, km 296,5. Oprava mostu ev.č. 11-150 3.Zachován obousměrný provoz vždy v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy.
Částečná uzavírka silnice I/11 v katastru města Šenov, km 296,5. Oprava mostu ev.č. 11-150 3.Zachován obousměrný provoz vždy v jednom jízdním pruhu pro každý směr jízdy.
čištění komunikací samosběrem
čištění komunikací kropičkou; Rudná, včetně ramp
Stanovení dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel nad 12t - Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy"
Stanovení trvalého dopravního značení - omezení vjezdu nákladních vozidel na silnici II/473 přes centrum města Šenov. Zákaz vjezdu nákladních automobilů s dodatkovou tabulkou E13" Mimo dopravní obsluhy" platí pro TRANZIT